Första delen – tips och råd i meditation

Meditation – Tips och Råd 1

När du läser i böcker om meditation, eller vanligtvis när meditation presenteras av olika grupper, så fokuserar de mest på tekniker. I västvärlden så tenderar folk att vara väldigt intresserade av ”tekniken” för meditation. Dock så är tekniken inte det viktigaste när det kommer till meditation, utan sättet att vara, anden, vilket kallas för ”tillståndet”, ett tillstånd som inte är så mycket fysiskt, utan har mer att göra med anden eller attityden.

Det är bra att känna till att när du börjar att meditera, så går du in i en helt annat dimension av verklighet. Normalt sätt i livet så lägger vi mycket möda i att lyckas med saker, och det finns mycket ansträngning i det, varav meditation är precis motsatsen, det är en paus ifrån hur vi normalt sätt funkar.

Meditation är helt enkel en fråga om att vara, att smälta, som en bit smör i solen. Det har ingenting att göra med om du ”vet” något om det, faktum är att varje gång som du mediterar så borde det vara färskt, som om du gjorde det för första gången. Du bara sitter tyst, håller din kropp still, prata inte, du är lugn i sinnet, och tillåt tankar att komma och gå, utan att låta dem förstöra för dig. Om du behöver göra något, så titta på din andning. Det här är en väldigt enkelt process. När du andas ut, så vet du att du andas ut. När du andas in, så vet du att du andas in, utan att tillföra några extra kommentarer eller internaliserat mentalt skvaller, utan bara identifiera med andetaget. Den enkla processen av uppmärksamhet behandlar dina tankar och känslor, och då, som ett gammalt skin som ömsas, är det något som går av och blir fritt.

Vanligtvis så tenderar folk att slappna av i kroppen genom att koncentrera sig på olika delar. Riktig avslappning kommer när du slappnar av inifrån, för då kommer allt annat att lätta upp sig rätt så naturligt.

När du börjar att meditera, så fokuserar du på ditt center, och kommer i kontakt med din ”mjuka del”, och bara stannar kvar där. Du behöver inte att fokusera på något särskilt till att börja med. Var bara rymlig, och tillåt tankar och känslor att lägga sig. Om du gör det, så senare, när du använder en metod så som att titta på din andning, så kommer din uppmärksamhet lättare att riktas mot din andning. Det finns ingen särskild punkt i andningen som du behöver fokusera på, det är helt enkelt processen med att andas. Tjugofem procent av din uppmärksamhet är på andningen, och sjuttiofem procent är avslappnat. Försök att faktiskt identifiera med andning, istället för att bara titta på den. Du kan välja ett objekt, som en blomma till exempel, och fokusera på den. Ibland så blir du lärd att visualisera ett ljus på pannan, eller i hjärtat. Ibland så kan ett ljud eller ett mantra användas. Men i början så är det bäst att helt enkelt vara rymlig, som himlen. Tänk dig själv som himlen, som håller hela universum.

När du sitter ner, låt saker lägga sig och tillåt hela ditt disharmoniska själv med dess oäkthet och onaturlighet att lösas upp, och ut ur det reser sig ditt äkta jag. Du upplever en aspekt av dig själv som är mer äkta och mer verklig till ditt ”riktiga” jag. Medan du går djupare, så börjar du att upptäcka och koppla ihop med din fundamentala godhet.

 

havet