August 2015

Andra delen – tips och råd i meditation

Hela poängen med meditation är att bli van vid aspekten som du har glömt bort. I tibetan så betyder ”meditation” ”bli vad vid”. Bli van vid vad då? Bli van vid din sanna natur, din Buddha natur. Det här varför, i den hösta läran i Buddhism, Dzogchen, så säger de…

Läs mer

Karma (enligt mig)

Karma är ett Sanskrit ord från roten ”Kri” att göra eller att skapa och betyder helt enkelt ”handling”. Det fungerar i vårt universum som den kontinuerliga kedjereaktionen av orsak och verkan. Det är inte bara begränsat till orsak i den fysiska meningen utan har även moraliska innebörder. ”En god orsak,…

Läs mer