Karma (enligt mig)

Karma är ett Sanskrit ord från roten ”Kri” att göra eller att skapa och betyder helt enkelt ”handling”. Det fungerar i vårt universum som den kontinuerliga kedjereaktionen av orsak och verkan. Det är inte bara begränsat till orsak i den fysiska meningen utan har även moraliska innebörder. ”En god orsak, en god effekt; en dålig orsak; en dålig effekt” är ett vanligt ordspråk. På det här sättet så är karma en moralisk lag.

Nu för tiden så avger människor ständigt fysiska och spirituella krafter åt alla håll. Inom fysik så lär vi oss att ingen energi nånsin försvinner; den ändrar bara form. Det här är en allmänna lagen om energins bevarande. På samma sätt så försvinner aldrig spirituella och mentala handlingar. Det förvandlas. Därav så är Karma lagen för bevarandet av moralisk energi.

Genom handlingar, tankar och ord, så släpper människan ut spirituell energi ut i universum och på det sättet så påverkas människan av influenser som kommer åt hans håll. Därav så är människan sändaren och mottagaren av alla dessa influenser. De hela omständigheterna kring människan är dess karma.

Med varje handlings-influens som han skickar ut och på samma gång som han mottar, så förändras han. Den här förändrande personligheten och världen som han lever i, utgör helheten av hans karma.

Förväxla inte karma med ödet. Ödet är frågan om att människans liv är förutbestämt åt honom av någon extern kraft, och han har ingen kontroll över hans öde. Karma å andra sidan, kan ändras. Eftersom människan är en medveten varelse så kan han vara medveten om hans karma och därav sträva mot att ändra händelseförloppet. I Dhammapada hittar vi följande ord; ”Allt som vi är är ett resultat av vad vi har tänkt, det är grundat på våra tankar och skapat ut av våra tankar”.

Vad vi är, är helt beroende på vad vi tänker. Därav så är ädelheten av människans karaktär beroende av hans ”goda” tankar, handlingar och ord. På samma gång, om han omfamnar förnedrande tankar, så kommer de tankarna alltid påverka honom att tänka negativa tankar och göra negativa handlingar.