Tankar om yoga och hjärtat

Om jag kopplar bort mina personliga åsikter och tittar rent objektivt på vad forskningen säger om yoga så pekar finns det många fördelar för kropp och själv. Det finns gynnsamt effekter både mentalt och fysiskt. När personer som lider av depression har börjat med yoga har de mått väldigt mycket bättre när deras mående jämförs med personer vars depressionssymptom gått helt obehandlade. Den egna förmågan att hantera stress ökar även med regelbunden yoga. På det fysiska planet så förbättras balansen, kroppsstyrkan och flexibiliteten. Personer som utöver yoga regelbundet har i snitt lägre kroppsvikt än de som inte tränar alls. För att inte låta för partisk så kan jag nämna att det faktiskt finns de som upplever negativa effekter av yoga. Vissa verkar tycka att det är en kostsam syssla som mest leder till att man känner sig irriterad och stel. Själv tror jag att mycket av det negativa har att göra med vilken inställning man själv går in med. Bestämmer man sig för att vara positiv så tror jag att resultatet även blir positivt.

hjarta-pa-marken

Hjärtat måste vara med i vad vi än gör.

Vissa saker har man däremot helt enkelt ingen kontroll över. Jag läste nyligen en artikel om att hjärtstartare har blivit mer vanliga i offentliga miljöer men av någon anledning används de sällan. Tydligen ska en hjärtstartare öka chanserna att överleva vid allvarliga hjärtfel med mellan fyrtio och sextio procent. Jag har själv erfarenhet av hjärt- och lungräddning men för den som saknar sådan kunskap sägs en automatisk hjärtstartare vara avgörande för om man ska kunna hjälpa någon som uppvisar symptom på hjärtfel.

Det finns många anledningar till varför hjärtat kan stanna eller uppvisa oregelbunden hjärtrytm. Sådant kan ske om kroppen utsätts för stora fysiska påfrestningar, om man har väldigt låga nivåer av magnesium, om man har skadat sig och därför tappat mycket blod eller på grund av omfattande syrebrist. En person som har en odiagnostiserad bakomliggande sjukdom kan utan att veta om det löpa extra stor risk. Hjärtstartare, eller defibrillator som det också heter, fungerar genom att skicka en elektrisk ström till hjärtat. Strömmen aktiverar hjärtat och stabiliserar hjärtats elektriska vågor.

När det gäller kroniska hjärtsjukdomar finns det vissa studier som antyder att yoga kan hjälpa dessa personer att upprätthålla allmänhälsa. Den som upplever hjärtproblem bör självklart ta kontakt med en läkare för att utreda alla möjliga orsaker. Mina personliga åsikt är iallafall att yoga förbättrar det mesta i livet.