Första delen – tips och råd i meditation

Meditation – Tips och Råd 1 När du läser i böcker om meditation, eller vanligtvis när meditation presenteras av olika grupper, så fokuserar de mest på tekniker. I västvärlden så tenderar folk att vara väldigt intresserade av ”tekniken” för meditation. Dock så är tekniken inte det viktigaste när det kommer…

Läs mer